Mũi Vi Rồng Và Làng Bí Đao Khổng Lồ

Mũi Vi Rồng Và Làng Bí Đao Khổng LồMũi Vi Rồng hay còn tên ngắn gọn là Mũi Rồng, truyền thuyết kể lại rằng trước kia núi này vẫn còn nguyên một khối, có hình dạng …

source

Leave a Reply